Údaje o společnosti

ÚDAJE O SPOLEČNOSTI

Společnost STAVOS Engineering jako součást Skupiny STAVOS dnes představuje jednu z významných stavebních společností v jihomoravském regionu.

Provádí kompletní porjektční a inženýrskou činnost "na klíč" velkých stavebních a obytných celků, ale i jejich fragmenty.

Tuto činnosti zajišťuje vlastními kapacitami a koordinovanou činností  subdodavatelských odborných firem.

Vznik a vývoj firmy

STAVOS Engineering, s.r.o. je dceřinnou společností společnosti STAVOS Brno, a. s. jekožto pokračovatelem společnsti státní podnik Průmyslové stavby Brno - odštěpný závod Dukovany. Tento závod byl generálním dodavatelem Jaderné elektrárny Dukovany. V dubnu roku 1990 došlo k jeho transformaci do společnosti STAVOS Brno, státní podnik. Roku 1993 vznikla společnosti STAVOS Engineering, s.r.o.

Statutární orgán

  • Jednatel společnosti je Ing. Aleš Zadražil
  • Jednatel společnosti je Ing. Miroslav Petříček
  • Jednatel společnosti je Ing. Jaroslav Hrůza, Ph.D.

Předmět podnikání


  • projektová činnost ve výstavbě
  • inženýrská činnost
  • dozorová činnost ve výstavbě