Průmyslové objekty

Administrativní budova AB4  -  ČEZ EGS,  Jaderná elektrárna Dukovany
Administrativní budova AB4 - ČEZ EGS, Jaderná elektrárna Dukovany
Hala Mosilana Brno
Hala Mosilana Brno
Hala Engas Brno - Rekonstrukce
Hala Engas Brno - Rekonstrukce