Stavos engineering

LIDÉ

Ing. Jaroslav Hrůza, Ph.D.

prokurista společnosti

tel. 724 012 037

email: hruza@stavos.cz

Ing. arch.Lucie Mrázková

architekt společnosti

tel. 724 012 007

email: mrazkova@stavos.cz

Ing. Šárka Hostinská

projektant společnosti

tel. 720 951 170

email: hostinska@stavos.cz

Ing. David Ondryáš

projektant společnosti

TEL: +420 548 128 280

email: ondryas@stavos.cz