Projektant pozemních staveb

Staňte se těmi, kdo navrhují budovy s historií, vývojem a estetickými kvalitami, které promlouvají. 

Jsme brněnská společnost STAVOS Engineering, s.r.o. 

Součást české skupiny STAVOS Brno, a.s., s jedinečným rozsahem projektů v oblastech architektury, průmyslu, stavebnictví a
infrastruktury
.